Acceptul pentru participarea la experiența Mountain Adventure
ASUMAREA RISCULUI

Subsemnatul/a, __, în calitate de Client Mountain Adventure / părinte / tutore legal al minorului __ recunosc că am aplicat voluntar pentru a participa la această tabără/excursie, organizată de Mountain Adventure sau SC Calin Ro Travel SRL (Organizatorii), numită în continuare PROGRAM. Particip la program în mod voluntar, fiind conștient/ă că implică numeroase riscuri și pericole: fenomene meteo deosebite și grave (viituri, trăsnete, ploi torențiale, temperaturi scăzute în mijlocul verii, altitudine mare. Accidente (fisuri, fracturi, tăieri) sau boli fără acces la mijloace rapide de evacuare sau la aprovizionare medicală. Sunt de acord și accept că programul la care particip poate presupune un efort fizic pentru care nu sunt pregătit/ă. Recunosc că plăcerea și emoția călătoriei de aventură provin în parte din riscurile inerente ale călătoriei și activităților dincolo de siguranța acceptată a vieții de acasă sau de la serviciu și că aceste riscuri inerente contribuie la această plăcere și emoție, fiind motive pentru participarea mea voluntară.

Prin prezenta, sunt de acord să fiu responsabil/ă pentru propria mea bunăstare și să accept oricare și toate riscurile întârzierii, evenimentelor neprevăzute, bolilor, rănilor, traumei emoționale sau decesului și confirm această declarație pe proprie răspundere prin semnarea personală.

Prin prezenta, sunt de acord ca Organizatorii sa foloseasca imagini si video din cadrul Programului, care ma reprezinta/ reprezinta minorul, pentru utilizarea lor in cadrul campaniilor promotionale pe canalele Organizatorului (website, social media, pliante samd). Imi dau acordul ca aceste imagini sa fie utilizate fara limita de timp sau spatiu.

RENUNȚARE

Prin prezenta, exonerez firma SC Mountain Adventure SRL si SC Calin Ro Travel SRL (Organizatorii) de orice răspundere rezultată din participarea mea sau a copilului meu la program. Sunt de acord ca această renunțare să fie legal obligatorie pentru mine, pentru toți minorii sub vârsta de 18 ani care călătoresc cu mine, pentru moștenitorii mei, succesori, cesionari și reprezentanți legali; intenția mea fiind de a-mi asuma în totalitate toate riscurile călătoriei și de a exonera Organizatorii și administratorul acestora de oricare și toate răspunderile în măsura maximă permisă de lege.

Înțeleg că cererea mea de a participa la această excursie este supusă acceptării de către personalul Organizatorilor și, odată acceptată, va fi considerată ca fiind încheiată și executată în Uniunea Europeană.

Am citit cu atenție și înțeleg pe deplin conținutul și consecințele legale ale acestui acord, precum și toate condițiile menționate în descrierea excursiei, acordând o atenție deosebită celor legate de politica de anulare și rambursare, limitarea răspunderii și responsabilitatea participanților la excursie. Am o asigurare adecvată pentru a acoperi orice vătămare sau daună pe care aș putea să o sufăr sau să o cauzez în timpul participării la excursie; și în absența unei astfel de asigurări, sunt de acord să fiu responsabil/ă financiar pentru costurile unei astfel de vătămări sau daune. Certific că nu am nicio afecțiune medicală, fizică sau emoțională care ar putea interfera cu siguranța mea în timpul acestei excursii; și dacă astfel de afecțiuni ar apărea în timpul excursiei, sunt de acord să îmi asum și să suport costurile tuturor riscurilor care pot rezulta din astfel de afecțiuni. Înțeleg că acesta este un contract legal obligatoriu și executoriu și îl semnez de bunăvoie. Sunt de acord că, dacă oricare parte a acestui acord este găsită a fi nulă sau inaplicabilă, părțile rămase vor rămâne în vigoare în întregime.

Descarcă PDF